Tour White Mosaic - Discount Tile Supplies

Tour White Mosaic

Regular price £23.99 Sale

Per Sheet

Name Tour White
Areas Kitchen, Bathroom
Format 30 x 30 cm.
Chip format hexagonal 5x5